تیم ما

فرشید درودگر

رئیس هیئت مدیره

مهندسی مکانیک
کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
دکترای مکانیک انرژی

آذر دخت محمدی

عضو هیئت مدیره

یاشار معصومی

مدیر عامل

کارشناس مهندسی کامپیوتر
کارشناس ارشد MBA
دوره دکترای آینده پژوهی

مهران ده بزرگی

مدیر فناوری اطلاعات

کارشناسی IT
کارشناسی ارشد IT

مهران رستمی

سرپرست تیم معماری

کارشناس مهندسی معماری

مارال مهصومی

کارشناس ارشد معماری

کارشناس مهندسی معماری
کارشناس ارشد مهندسی معماری

فرجام کشاورزی

کارشناس لجستیک و تامین

تکنسین کامپیوتر

به بالای صفحه بردن