بررسی اثر نظم در پیشبرد اهداف شرکتها

نظم و انضباط ، شرط اصلی موفقیت   بد نیست که بحث دربارۀ ویژگی مطلوب نظم پذیری را با چند سوال آغاز کنیم.آیا شما تا به حال با شخص نامنظم و موفقی برخورد کرده اید؟ به نظر شما مردم جوامع قانون مند و نظم پذیر ، موفق ترند یا مردم کشورهایی که دچار هرج و …

بررسی اثر نظم در پیشبرد اهداف شرکتها ادامه »