سرمایه گذاری و تامین مالی

مهندسی اقتصادی و صنعتی

 

سرمایه گذاری و تامین مالی به فرآیند تامین سرمایه موردنیاز برای فعالیت‌های کسب‌وکار، خرید تجهیزات و سرمایه‌گذاری گفته می‌شود. استفاده از تامین مالی در هر نظام اقتصادی حیاتی است و این امکان را به شرکت‌ها می‌دهد تا محصولات موردنیاز خود را خریداری و تامین کنند. تامین مالی برای ایجاد، توسعه و افزایش سودآوری کسب‌وکار بسیار مهم و ضروری محسوب می‌شود. به‌طور متفاوتی تامین مالی یک روش برای استفاده از ارزش زمانی پول (TVM) است تا بتواند جریان‌های پول موردنیاز آینده را برای استفاده در پروژه‌های امروز به‌کارگیری نماید.

تامین سرمایه معادل واژه بانک سرمایه گذاری (investment bank) می‌باشد. بانک های سرمایه گذاری در سراسر دنیا به عنوان بخشی از نظام بانک داری و دپارتمان بانک ها فعالیت می کنند. در ایران این شرکت ها به صورت مستقل و با مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت نظارت آن فعالیت دارند. خدمات تامین مالی شرکت ها، مدیریت دارایی و مشاوره مالی سه اصل اساسی فعالیت شرکت‌هاست. شرکت های تامین سرمایه، به عنوان واسطه مالی در بازار‌ها فعالیت می‌کنند و به شرکت‌ها، دولت‌ها و آژانس‌های دولتی که به دنبال تامین منابع مالی مورد نیاز خود هستند کمک می‌کنند تا مناسب ترین ابزار و روش تامین مالی را از طریق انتشار اوراق بهادار در بازار بورس استفاده کنند. همینطور وقتی شرکت ها می‌خواهند برای اولین بار سهام خود را در بازار بورس عرضه کنند و به فروش برسانند ، تمامی مراحل ثبت و اخذ مجوز ها و عرضه اولیه سهام را به عهده دارند. در واقع این شرکت‌ها منابع مالی موجود در بازار مالی را به سوی فعالیت‌های پرسود هدایت می‌کند تامین سرمایه مالی از موضوعاتی است که در بحث راه‌اندازی هر سرمایه‌گذاری جدید مطرح می‌شود. سرمایه مالی سرمایه ایست که بانک‌ها در اختیار دارند و  آن‌را در اختیار صاحبان صنایع در جهت رشد صنعت قرار ‌می‌دهند.

بحث تأمین مالی به خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ کشورهای در حال توسعه به منظور پیشرفت در عرصه‌های مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند. در این کشورها برخی از پروژه‌ها را با تأمین مالی داخلی می‌توان انجام داد اما در پروژه‌های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تأمین منابع کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه‌های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساخت‌ها برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است.به عبارت بهتر اختصاص پول به مال را عمل فاینانس می گویند. در کشورهای صاحب صنعت پول، برای همگانی محتوای پولی با عنوان پروژه، مراحل بسیار سخت و طاقت فرسائی طی می‌شود که به آن فرآوری پول گفته می‌شود. این فرآیند درست قبل از تخصیص پول برای سرمایه‌داری صورت می‌گیرد. سپس با احتساب اندازاهٔ بازار محصول پروژه که در فیزیبل استادی آمده ، یک پیش بودجه به آن پروژه مفروض می‌شود. سپس در طی مراحل پرداخت یک یا دو بار آن را افزایش یا در مواقعی، خصوصا در پروژه‌های وزارتی کاهش می‌یابد. زیرا در پایان سال مالی اضافه بودجه باید به خزانه برگشت داده شود.

به بالای صفحه بردن